Adorácie v tomto týždni

Vo farskom kostole bude tento týždeň adorácia v piatok a v sobotu hodinu pred sv. omšou, teda od 17.00- 18.00 hod a vo štvrtok pol hodinu po sv. omši, teda od 18.30-19.00 hod. Pozývame vás k modlitbe a poklone.