Katechézy Dobrého pastiera

“Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám.”

Sofia Cavalletti

Rodinné centrum Ovečka ponúka pre deti od 3-6 rokov kresťanský koncept vzdelávania detí, ktorého cieľom je prehĺbebie vzťahu s Bohom – Katechézy Dobrého pastiera. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť. Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí – átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Dôležitou súčasťou átria je posvätné ticho. Práve cez sústredenú prácu rúk v tichu deti meditujú tajomstvá viery a budujú si vzťah s Bohom.

Ak to opatrenia v súvislosti s COVID 19 umožnia, plánovaný začiatok katechéz je od 1. 3. 2021.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na tejto stránke.