Posolstvo pápeža Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Katolícka cirkev slávi 11. februára liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. Zároveň je to aj Svetový deň chorých, ktorý ustanovil v roku 1992 pápež Ján Pavol II. Chcel tým upriamiť pozornosť na chorých a trpiacich, ktorí sú medzi nami. A zároveň pobáda k tomu, aby sme aj aktívne vyjadrovali solidaritu s nimi, nielen v tento deň.


K Svetovému dňu chorých každoročne zverejňuje svoje posolstvo aj Svätý Otec František. Téma tohtoročného odkazu sa viaže k slovám, ktoré Ježiš adresoval svojim poslucháčom, aby ich vystríhal pred pokrytectvom a rozporom medzi ich slovami a skutkami: „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).


Plné znenie posolstva pápeža Františka si môžete prečítať tu: