Jasličky pre Ježiška

Pozývame všetkých členov farnosti- deti, mládež, rodiny i starších k našej už tradičnej adventnej akcii – príprave jasličiek pre Ježiška. Počas celého adventu budú pre vás pripravené jasličky pred oltárom, ktoré postupne vystelieme steblami slamy, teda našimi dobrými skutkami, ktoré majú reprezentovať. Za každý nezištný skutok lásky, ktorý vykonáme, môžeme položiť steblo trávy do jasličiek a spolu tak pripraviť pekné a pohodlné miesto pre novonarodeného Spasiteľa. Veríme, že aj tento rok Ho budú štedro hriať tieto naše steblá slamy- skutky lásky, ktoré vykonáme jeden voči druhému.