Nanovo s Bohom

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach otvára v novom semestri Seminár Nanovo s Bohom. Je to niekoľkotýždňový kurz, zameraný na prehĺbenie svojho osobného vzťahu s Bohom. Bude prebiehať vo štvrtky večer od 19.00 hod, po sv. omši v kaplnke UPC na Roosveltovej 12. Začiatok seminára je 15. októbra. Bližšie informácie a prihlasovanie u o. Henricha Grejtáka, ktorý bude seminár viesť- henrich03@gmail.com. Termín prihlasovania je do 11.októbra.