S Ankou za život

Pozývame  vás na 3. ročník štafetového behu  S Ankou za život  s úmyslom obetovať svoj beh za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ak dokážete odbehnúť 5 km, prípadne ďalších 5 km, tak sa pridajte a bežte s nami. Môžete s nami ísť až do Vysokej nad Uhom alebo sa pridať v niektorej obci po trase na akýkoľvek dlhý úsek, ktorý zvládnete. Takisto si behom pripomenieme aj dva roky od  uloženia relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Termín: 26.09.2020

Štart 07:00 h Dóm sv. Alžbety – Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom

Cieľ – Vysoká nad Uhom – Domček

Počas behu bude zabezpečené občerstvenie, obed, sprievodné vozidlo, večera vo Vysokej nad Uhom.

Svätá omša o 18:00 h  v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Záujemcovia, ktorí sa chcú pridať, získajú bližšie informácie na tel. 0904 617 792, alebo na e-mailovej adrese hornakmarti1313@gmail.com