Zmena času svätých omší

Od tohto týždňa budú sväté omše vo farskom kostole každý pracovný deň o 18.00 hod. Ranné sväté omše v stredy o 7.00 hod sa rušia.

Na slávenie svätých omší v piatky v Kaplnke sv. Rozálie vás takisto pozývame v zmenenom čase, a to o 16.00 hod.