Adorácie po novom

Od nového školského roka budú v našom farskom kostole adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou okrem pondelka, utorka a piatka o 17.00 hod aj vo štvrtok, a to po večernej svätej omši. Eucharistia bude vystavená do 19.30 hod.

/V tomto týždni utorková adorácia nebude, keďže sa v tom čase koná večeradlo./