Prosebná púť k sv. Rozálii

V rámci trojdnia sv. Rozálie, ktoré bude v termíne 1.9.2020 – 3.9.2020 (utorok až štvrtok) vás pozývame na prosebnú púť za odvrátenie epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.