Svätá omša s Eucharistickou procesiou

Pozývame vás na svätú omšu s procesiou do Kaplnky sv. Rozálie vo štvrtok 11. júna, kedy slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Pri tejto svätej omši chceme ďakovať za odvrátenie epidémie. Po skončení bohoslužby bude Eucharistický sprievod po areáli cintorína, spojený s požehnaním mesta a jeho obyvateľov. Začiatok svätej omše je o 15.15 hod.

Tradícia sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa spája s eucharistickým zázrakom, ktorý sa stal v Bolsene v Taliansku v 13. st. V miestnom Kostole sv. Kristíny sa pochybujúcemu nemeckému kňazovi Pleogitovi ukázala konsekrovaná Hostia ako živé telo obklopené krvou. Na základe tohto zázraku zaviedol vtedajší pápež Urban IV., ktorý bol veľkým ctiteľom Sviatosti Oltárnej, slávenie sviatku Božieho Tela v celej Cirkvi (dovtedy bol sviatok slávený len v niektorých diecézach). Týmto sviatkom si pripomíname, že každá svätá omša je Kristovou obetou z lásky za nás, kedy sa skutočne premieňa chlieb a víno na Kristovo Telo a Krv. Na mnohých miestach sa v tento deň konajú sprievody- procesie so Sviatosťou Oltárnou na oslavu Pána Ježiša.

/zdroj: zivotopisysvatych.sk/