Sviatosť birmovania s o. biskupom Marekom

V nedeľu 31. mája, na sviatok Zoslania Ducha Svätého, sme v našej Farnosti sv. Ondreja privítali o. biskupa Mareka Forgáča. Navštívil nás pri príležitosti vyslúženia sviatosti birmovania 19 birmovancom našej farnosti, ktorí sa na jej prijatie pripravovali v tomto školskom roku pod vedením o. Mareka a animátorky Zuzky.

Napriek protiepidemiologickým opatreniam, ktoré boli stále v platnosti, sa svätá omša niesla v slávnostnom duchu, ktorý okrem tradičného zvuku organu spestrili peknou tematickou hudbou a spevom aj naši mladí z kapely Mahaim. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti bol o. biskup Marek, koncelebrovali náš pán farár o. Marek, výpomocný duchovný otec Radoslav a pán kaplán Martin. Slávnosti sa zúčastnil aj duchovný otec východného obradu o. Pavol. Prvýkrát vôbec bola táto slávnosť prenášaná aj online, nakoľko počet veriacich v chráme musel byť obmedzený. Celý záznam bohoslužby si môžete pozrieť aj z archívu na našom farskom YouTube kanáli farnosť sv. Ondreja.