Púť k sv. Rozálii na slávnosť Nanebovstúpenia Pána – aktualizované –

Vo štvrtok 21.mája sme slávili sviatok Nanebovstúpenia Pána. V Kaplnke sv. Rozálie slúžil v tento deň náš pán farár o. Marek svätú omšu, ktorá bola zároveň aj ďakovnou bohoslužbou na počesť sv. Rozálie, patrónky proti epidémiám a moru.

Predniesol veľmi peknú homíliu, v ktorej poukázal na to, že náš Boh vždy bol, je a bude s nami, zvlášť v ťažkých chvíľach, kedy človek stráca silu vo svojich životných trápeniach a bojoch. Spomenul udalosť z 18. st., kedy práve na príhovor sv. Rozálie Pán Boh ukázal svoju blízkosť a uchránil košický ľud pred epidémiou moru. Pamiatkou na to je práve spomínaná kaplnka, zasvätená tejto patrónke.

Svätá omša bola zakončená modlitbou k sv. Rozálii, eucharistickým požehnaním a slávnostným Te Deum. Záznam slávnosti si môžete pozrieť na tomto odkaze