Priame prenosy bohoslužieb v médiách

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb v čase od 10.03.-23.03.2020 dávame veriacim do pozornosti možnosť sledovania priamych prenosov svätých omší prostredníctvom katolíckych médií. Keďže nie je v danom období veriacim umožnené byť fyzicky prítomnými ani na nedeľných bohoslužbách, táto neúčasť nemá pre nich za následok ťažký hriech.

Veriacim odporúčame počas trvania tohto zákazu využiť možnosť sledovania týchto priamych prenosov a mať tak účasť aspoň na duchovnom svätom prijímaní. Takisto povzbudzujeme k spoločným modlitbám v rodinách a k čítaniu Svätého Písma, mysliac vo svojich úmysloch aj na zastavenie šírenia koronavírusu, na uzdravenie chorých a ochranu nás a našich blízkych, ale i ďalších ľudí pred týmto ochorením.

Informácie o vysielaní svätých omší a ostatného duchovného programu si môžete pozrieť tu:

Modlitba duchovného sv. prijímania

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.