Mimoriadny oznam pre veriacich farnosti

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja oznamuje svojim veriacim, že na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska budú v čase od 10.03.-23.03.2020 zrušené verejné bohoslužby a ostatné akcie vo farnosti (krížové cesty, stretnutia birmovancov, detí). Zatvorená bude aj farská kancelária.

Bližšie informácie si môžete prečítať v prílohe.