Adorácie v týždni

V tomto týždni budú v našom farskom kostole adorácie v pondelok, utorok a piatok od 17.00- 18.00 hod.