Volanie na Otca

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim, pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež, Vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční 16.02.2020 o 17:00 hod v našom farskom kostole.

Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu arcidiecézu.

PROGRAM
17:00-17:30 Modlitba chvál – kapela zo spoločenstva Mahaim
17:30-18:00 Slovo – o. Martin Rečlo
18:00-19:00 Modlitba chvál, moderovaná adorácia, Eucharistické požehnanie