Sviatok Svätej rodiny s Hnutím svetlo- život

V sobotu 28. decembra sme v predvečer Sviatku Svätej rodiny slávili v našom farskom kostole svätú omšu za rodiny a farnosť. Pripravili ju členovia Hnutia svetlo život- Rodinná vetva, medzi ktorými sú aj rodiny z našej farnosti. Pred svätou omšou sa veriaci spolu modlili svätý ruženec za rodiny. Hlavným celebrantom bol kňaz vyčlenený pre služby tohto hnutia o. Jozef Heske. Koncelebrovali dominikán o. Kristián Šalomon, donedávna tiež slúžiaci pre potreby hnutia a náš pán farár o. Marek Ondrej, ktorý na úvod privítal v našej farnosti oboch duchovných otcov, ako aj prítomné rodiny z Hnutia Svetlo- život.

Otec Heske sa v príhovore obrátil na veriacich, aby sa vo svojom žití kresťanskej viery snažili o aktívny „útok“, aby nezostávali len v pozícii nejakej obrany pred zlým. Kresťan má odvážne a aktívne konať dobro. Zvlášť povzbudil aj kresťanských rodičov, aby svoje deti vychovávali podľa vzoru Márie a Jozefa, aby im boli dobrým príkladom v čnostiach a morálnych hodnotách. Deti potrebujú nasledovať príklady a skutky a najlepšími učiteľmi sú práve rodičia, ktorí žijú svoju manželskú lásku a rodičovskú lásku ako Svätá rodina. Na záver sv. omše sme si vypočuli osobné svedectvo manželského páru, ktorý je členom hnutia, ako im pomáha toto spoločenstvo v ich viere a aj vo vzájomnej manželskej láske.

Na svätej omši sa okrem rodín z našej farnosti zišli i viaceré rodiny z Hnutia Svetlo- život, patriace do iných farností. Po skončení slávenia sa veriaci spolu s duchovnými otcami presunuli do priestorov blízkeho inštitútu, kde spoločne strávili príjemný radostný čas pri rozhovoroch a vianočnom pohostení, ktoré pripravili rodiny hnutia.

Ďakujeme členom tohto spoločenstva za túto peknú slávnosť a želáme im, ale i rodinám našej farnosti, veľa Božieho požehnania, ochranu a pomoc Svätej rodiny do celého nasledujúceho roka.