Stretnutie birmovancov a detská sv. omša nebude

V tomto týždni stretnutie birmovancov ani detská svätá omša nebude.

Najbližšie stretnutie birmovancov bude 9. januára 2020 v tradičnom čase po svätej omši o 18.00 hod.

Deti pozývame na vianočnú detskú svätú omšu 24. decembra o 16.00 hod.