Spovedanie pred vianočnými sviatkami

V našom farskom kostole bude veľké spovedanie pred vianočnými sviatkami v piatok 20. decembra od 18.30-20.00 hod.

V piatok dopoludnia bude spovedanie chorých v domácnostiach. Mená chorých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia a neboli spovedaní pred prvým piatkom, je potrebné nahlásiť do štvrtka 19.decembra v sakrestii.