Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok 12. decembra pozývame birmovancov na stretnutie vo farskom kostole; začína sa svätou omšou o 18.00 hod.