Sviatok sv. Ondreja vo farnosti

V sobotu 30. novembra sme slávili sviatok patróna košickej arcidiecézy a tiež našej farnosti, sv. Ondreja, apoštola. Slávnostnú svätú omšu slúžil za celú farnosť náš pán farár Marek Ondrej.

V kázni sa dotkol témy aktuálnej nielen dnes, ale i za čias apoštolov- bezmocnosti. Poukázal na to, že ľudia pomerne často vyjadrujú bolesť z toho, že sa cítia bezmocní, neschopní poradiť si so svojimi problémami v rôznych oblastiach života. Odkaz, ktorý nám zanecháva apoštol Ondrej je uvedomenie si, že my sami sme bezmocní pohnúť našimi problémami. Bol prvým z učeníkov, ktorý v Ježišovi spoznal Mesiáša- nádej a svetlo do ťažkostí ich životov a uveril, že práve On je tým, ktorý je naozaj schopný nám pomôcť. A tak aj my dnes sa môžeme týmto odkazom povzbudiť a hľadať pomoc v Tom, ktorý je víťazom nad každou ťažkosťou a trápením.

Po homílii sa o. Marek modlil modlitbu exorcizmu nad olejom sv. Ondreja, aby sme boli na príhovor nášho patróna chránení od zlého, a aby nám vyprosoval uzdravenie a ochranu. Na záver, po speve pápežskej hymny, boli veriaci týmto olejom pomazaní.