Adventné večery s Božím Slovom

V rámci duchovnej prípravy na Vianoce sa budeme vo farskom kostole stretávať každý utorok počas adventu pri adventnom venci, aby sme čítali Božie Slovo formou Lectio divina.

Adventný večer začne sv. omšou bez homílie o 18.00 hod a bude pokračovať modlitbou Božieho Slova- Lectio divina. Srdečne Vás pozývame!