Zapálenie 1. adventnej sviece

Dňa 1. decembra 2019 máme 1. adventnú nedeľu, čím vstupujeme do obdobia prípravy na vianočné sviatky- adventu.

Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na Námestie J. Mathého pred OC Mier, kde náš pán farár Marek Ondrej zapáli o 16.30 hod prvú adventnú sviecu na veľkom adventnom venci. Symbolicky tak môžu nielen veriaci našej farnosti, ale i ostatní obyvatelia mestskej časti vkročiť do času očakávania narodenia nášho Pána.

Počas nedeľného popoludnia bude na námestí aj kultúrny program, ktorý začne o 15.00 hod. Môžete prísť ochutnať polievku, podávanú zastupiteľmi mestskej časti, otvorené budú stánky s občerstvením a vianočným tovarom. V závere vystúpia na pódiu aj známi Košicki špivaci. Pozývame všetkých stráviť príjemný čas na začiatku adventu s ostatnými členmi našej farskej rodiny.