Odpustová slávnosť sv. Ondreja

Srdečne pozývame všetkých veriacich našej farnosti na odpustovú slávnosť nášho patróna sv. Ondreja, apoštola. Budeme ju sláviť v nedeľu 01.decembra 2019 o 10.00 hod vo farskom kostole. Ako hlavného celebranta privítame Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa.

Pri svätej omši sa budú požehnávať adventné vence.