400. výročie smrti košických mučeníkov

Srdečne Vás pozývame na slávnostné zavŕšenie Jubilejného roka sv. košických mučeníkov. Začne v sobotu 7. septembra v Dóme sv. Alžbety o 9.00 hod Fatimskou sobotou s košickým pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom. Následne bude slávnostná sv. omša o 10.00 hod, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.


V nedeľu 8. septembra bude slávnosť pokračovať v Kostole Najsvätejšej Trojice, niekdajšom jezuitskom univerzitnom kostole, ktorý sa nachádza na mieste umučenia sv. Marka, Melichara a Štefana. Svätú omšu o 8:30 hod bude slúžiť provinciálny predstavený Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher. Eucharistickému sláveniu o 10.00 hod bude predsedať kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metropolita. Popoludní na tomto mieste  vystúpi chrámový spevácky zbor Chorus Salvatoris z Bratislavy.

Traja mučeníci, ktorých kanonizoval 2. júla 1995 v Košiciach sv. Ján Pavol II., sú spolupatrónmi Košickej arcidiecézy a hlavnými patrónmi Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.