1. výročie blahorečenia Anky Kolesárovej

Blíži sa 1. výročie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Tento rok bol veľmi bohatý na Božie milosti, rok s množstvom poďakovaní, pekných svedectiev a hlbokých stretnutí s blahoslavenou Ankou v modlitbe. Nebo sa otvorilo, aby sme mohli mať spoločenstvo so svätými i blahoslavenými.

Pozývam vás osláviť 1. výročie blahorečenia a poďakovať za to dobro, ktoré Boh poslal na túto zem na Ankin príhovor. Boh je štedrý a sľúbil, že obdaruje všetkých, ktorí prosia. Teším sa na stretnutie s vami vo Vysokej nad Uhom. 

otec Pavol Hudák

Prihlasovanie a program tu: