Relikvie sv. košických mučeníkov v našej farnosti

V našej farnosti si budeme môcť uctiť od 4.8. do 12.8.2019 relikvie sv. košických mučeníkov. Ide o duchovnú prípravu celej arcidiecézy na veľké jubileum 400 rokov od ich smrti, ktoré budeme sláviť v septembri. Uctenie relikvií je spojené s možnosťou získať odpustky za obvyklých podmienok (sv. prijímanie, modlitba Verím v Boha a modlitba na úmysel Sv. Otca). Modlitbu deviatnika sa začíname modliť v nedeľu 4.augusta a zakončíme ju v pondelok 12. augusta. V Gaboltove, Obišovciach a vo farnostiach dekanátu Košice- stred sa modlí celý deviatnik s relikviami počas deviatich dní. Pozývame Vás k účasti.

Modlitbu deviatnika si môžete stiahnuť tu: