Celodenná eucharistická poklona

V piatok 5.apríla 2019 bude v našom farskom kostole poklona k Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, v čase od 9:00- 17:00 hod. Pozývame Vás k tichej modlitbe a rozjímaniu v prítomnosti Krista.