Slávnostná sv. omša jubilantov kardinála Tomka a arcibiskupa Tkáča

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu v sobotu 16.3.2019 o 10.00 hod do Dómu sv. Alžbety. Bude venovaná oslave významných životných jubileí našich duchovných pastierov J.Em. Mons. Jozefa kardinála Tomka, pri príležitosti 95 rokov života a 70 rokov kňazstva a emeritného arcibiskupa J.E. Mons. Alojza Tkáča, sláviaceho 85 rokov života.

V mene veriacich našej farnosti zo srdca blahoželáme a na príhovor sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy a farnosti, vyprosujeme veľa zdravia, darov Ducha Svätého a neustálu ochranu našej Nebeskej matky Panny Márie.