Pútnická sobota k Anke Kolesárovej

Srdečne Vás pozývame na slávenie 5. pútnickej soboty k Anke Kolesárovej, ktorá sa bude konať 16.3.2019 vo Vysokej nad Uhom. Program začne o 15.00 hod korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Nasledovať bude modlitba krížovej cesty, večeradlo, sv. omša a adorácia s eucharistickým požehnaním. Sv. omšu bude celebrovať o. Marián Kašaj, farár vo farnosti Jenkovce.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Bude možné zakúpiť si tiež Ankin prsteň ako symbol túžby po vnútornej kráse a čistých vzťahoch. Pútnici si zároveň môžu uctiť relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej.
Najbližšia pútnická sobota bude 18.5.2019.

Viac o Anke Kolesárovej a o pútnickom mieste tu: