Večer milosrdenstva: Pokorný

Pozývame Vás do spoločenstva modlitby, spevu a moderovanej adorácie s Komunitou Emanuel dňa 28. februára 2019 o 19:00 hod vo farskom kostole. Pripravený je pre Vás ďalší Večer milosrdenstva, tentokrát na tému Pokorný. Večerný program začne sv. omšou o 18:00 hod. Počas večera bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia či modlitbe príhovoru. Tešíme sa na Vás!