Svätá omša za život

Spoločenstvo Deti sv. Alžbety Vás pozýva dňa 28. februára 2019 o 16:30 hod do Kostola Božského srdca Ježišovho. Bude sa konať pravidelná sv. omša za život, pri ktorej sa tento mesiac sústredíme na bioetické aspekty umelého oplodnenia. Dopyt po ňom rastie v priamej úmere s narastajúci počtom párov, ktoré pre rozličné príčiny nedokážu prirodzene počať dieťa. Žiaľ, neraz dostanú zjednodušené odporúčanie – podstúpiť umelé oplodnenie. O tom, prečo ponúkané „riešenie“ nie je v súlade s morálkou veriaceho človeka, bude hovoriť hosť o. Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára v Košiciach. Na záver sa budeme modliť za obete umelého oplodnenia. Po sv. omši Vás pozývame na malé agapé a voľnú diskusiu.

Ďalšie témy sv. omší za život nájdete tu: