„Okná“- Okno do umenia baroka

Priaznivcov umenia a kultúry pozývame na cyklus s názvom Okná, ktorý vznikol v spolupráci s Dominikánskym kultúrnym centrom Veritas a konzervatóriom na Timonovej ulici. V rámci ročného cyklu Vám predstavujeme pútavou formou duchovné pozadie umenia Európy.

Skrze ďalšie Okno budete môcť nahliadnuť vo štvrtok 14. februára o 18.30 hod do umenia baroka. Cyklus prebieha v DKC Veritas (Dominikánske námestie 8) s moderátorkou Andreou Meščanovou.