Duchovná obnova pre mladé ženy a dievčatá

V Karmelitánskom kláštore v Lorinčíku sa bude v dňoch 15.2.-17.2.2019 konať duchovná obnova pre mladé ženy a dievčatá, zameraná na rozlíšenie povolania. Program zahŕňa prednášky, sväté omše, čas na sviatosť zmierenia resp. duchovný rozhovor s prednášajúcim, spoločnú liturgickú modlitbu s miestnou komunitou bratov, adoráciu, čas pre seba a osobnú modlitbu v tichu.

Poplatok za víkend je 30 eur. Prihlasovanie na  dommodlitby.lorincik@gmail.com alebo 0904 515 987‬ (od 14:00-16:00).