Biblický večer vo Veritase

Klub 25+ Vás pozýva na biblický večer, ktorý sa bude konať v DKC Veritas vo štvrtok 7.2.2019 o 18:30 hod. Témou večera bude text evanjelia podľa Jána (časť 4. kapitoly) o stretnutí Ježiša so Samaritánkou.