Votívna sv. omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

Posledný januárový pondelok sme v našom farskom kostole opäť slávili sv. omšu ku cti patróna našej farnosti, spojenú s pomazaním olejom sv. Ondreja. Veriaci sa spolu s duchovnými otcami pomodlili aj litánie k sv. Ondrejovi a pred vyloženou Sviatosťou oltárnou predniesli prosby za uzdravenie a oslobodenie od chorôb a všetkých neduhov. Po eucharistickom požehnaní sa mohli veriaci nechať pomazať posväteným olejom, prosiac tak o uzdravenie a oslobodenie od chorôb a zranení tela i duše. Hudobným hosťom celého večera boli saleziánski hudobníci z Prešova, ktorým patrí úprimná vďaka za príjemný chválový zážitok.

Najbližšia sv. omša spojená s pomazaním olejom sv. Ondreja bude opäť posledný pondelok v mesiaci február, t.j. 25.2.2019 o 18:00 hod.