Detská sv. omša

V piatok 1.februára 2019 detská sv. omša z dôvodu polročných prázdnin nebude. Najbližšie sa s deťmi stretneme v piatok 8.2.2019 o 18:00 hod.

Zároveň pripomíname, že pravidelné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí s duchovným otcom bude v pondelok 4.februára 2019 po sv. omši, teda o 18:30 hod. Účasť rodičov je nutná.