Celodenná adorácia v Kostole sv. Ondreja

V prvý piatok v mesiaci, 1.februára 2019, Vás opäť pozývame k tichej adorácii a stíšeniu sa pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Celodenná poklona bude v čase od 9:00 hod- do 18:00 hod. Na záver, po eucharistickom požehnaní, bude nasledovať večerná sv. omša o 18:00 hod.