Pozvánka na odpustovú sv. omšu

Pozývame vás na odpustovú sv. omšu v nedeľu 03. decembra o 10:00 hod vo farskom kostole. Hlavným celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Na úvod odpustovej sv. omše bude požehnaný aj adventný veniec o priemere 2,5 m, ktorý bude počas adventu umiestnený pred kostolom. Postupné rozsvecovanie sviec bude všetkých okoloidúcim pripomínať blížiaci sa príchod sviatkov Narodenia Pána.

Ďakujeme firme, ktorá ho pre naše spoločenstvo zabezpečila zo svojich finančných zdrojov.

Celodenná poklona

V piatok 01. decembra bude v našom farskom kostole od 9:00 – 18:00 hod prvopiatková celodenná adorácia. Pozývame veriacich k tichej modlitbe a rozjímaniu pri Sviatosti Oltárnej. Prosíme tých, ktorí môžu prísť na vybraný čas, aby sa vopred zapísali do zoznamu na nástenke. Ďakujeme.

Slávnosť sv. Ondreja, apoštola

Aj v tomto týždni pokračujeme novénou k sv. Ondrejovi, ktorá vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v deň jeho sviatku.

Duchovný program

  • Pondelok / 27.11. / 18:00 hod * za zosnulých
  • Utorok / 28.11. / 18:00 hod * za neveriacich
  • Streda / 29.11. / 18:00 hod * za manželstvá a rodiny

Vo štvrtok 30. novembra je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Pri slávnostnej sv. omši o 18:00 hod bude farnosť zverená pod ochranu apoštola Ondreja a bude pri nej požehnaný olej sv. Ondreja. Týmto olejom budú následne prítomní veriaci pomazaní. Pri sv. omši budeme vyprosovať požehnanie, zdravie tela i duše, ochranu a oslobodenie od zla.

1. adventný jarmok farnosti

Všetkých vás srdečne pozývame na 1. ročník Adventného jarmoku u nás!


Popri tradičných akciách, ktoré pre Vás vo farnosti pripravujeme, prichádzame tento rok s novinkou – prvým adventným jarmokom našej farnosti, ktorý nám spríjemní popoludnie druhej adventnej nedele.


Na námestí pred farským kostolom si budete môcť zaobstarať zaujímavé a chutné výrobky alebo krásne darčeky, ktoré možno vytvoril niekto priamo vo vašom susedstve, čiže vlastnoručné výrobky vyrobené s láskou. Výťažok venujeme na výstavbu pastoračného centra, aby sme sa mali kde stretávať, zabávať, tancovať, rozprávať, poslúchať i hrať.


JARMOK HANDMADE VÝROBKOV PRE RADOSŤ,
VIANOČNÝ PUNČ PÁNA FARÁRA, OBČERSTVENIE,
ATMOSFÉRA ADVENTU V KRUHU PRIATEĽOV A ZNÁMYCH.


KEDY: Nedeľa 10.12.2023 od 15:00 hod
KDE: Pred farským kostolom sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach.


VÝŤAŽOK: Handmade výrobkom urobíte radosť nielen sebe alebo svojím blízkym
pod stromčekom, ale zároveň celej našej farnosti, lebo výťažok z akcie bude použitý
na výstavbu chýbajúceho pastoračného centra na Podhradovej. Jarmok nie je pre
výrobcov zárobkový.


INFORMÁCIA PRE TVORCOV
Pozývame Vás k zapojeniu sa do prvého Adventného jarmoku našej farnosti.


VÝROBKY, KTORÉ MÔŽETE PRIPRAVIŤ


Môžu to byť napr. pletené ponožky, šál, adventný veniec, vianočné dekorácie, bylinkový čaj, sirup, likér, vianočné pečivo, vyrezávané výrobky z dreva, namaľovaný obraz, ručne urobená sviečka, šperk alebo čokoľvek, čo by mohlo byť krásnym a milým darčekom k Vianociam pre niekoho ďalšieho, kto si váš výrobok na jarmoku kúpi. Výrobky zabaľte do priesvitnej fólie (alebo ich zabalíme my), doplníme k nim vizitku, kde bude názov výrobku a výška milodaru, prípadne aj meno výrobcu. Nosiť ich môžete do sakristie farského kostola až do piatka, 8.12.2023.


Pre bližšie informácie náš môžete kontaktovať na : akciasvondreja@gmail.com

Biblické stretnutia

Pozývame vás na ďalšie stretnutie pri Božom Slove, ktoré bude vo farskom kostole v utorok 28. novembra po sv. omši o 18:30 hod. Počas stretnutia sa učíme rozjímať nad Božím slovom a hľadáme jeho posolstvo pre náš život. Toto stretnutie bude venované meditácii Božieho Slova a jeho aplikácii.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí

V stredu 29. novembra bude vo farskom kostole stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí o 17:30 hod. O 18:00 hod bude detská sv. omša, pozývame na ňu všetky deti a rodičov našej farnosti.

Adorácie vo farskom kostole

Pozývame vás k modlitbe a adorácii pri Sviatosti Oltárnej vo farskom kostolev tomto týždni v pondelok, utorok a piatok od 17:15-18:00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.

Stretko birmovancov

V utorok 07. novembra pozývame našich birmovancov na pravidelné stretnutie pri sv. omši o 18:00 hod, ktoré bude následne pokračovať v skupinkách.

Svätá omša za zosnulých

Pozývame vás na slávenie svätej omše za našich drahých zosnulých, ktorá bude v nedeľu 05. novembra v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod. Budeme ju slúžiť za všetkých zomrelých farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie a za všetkých tých, na ktorých si pri tomto slávení veriaci spomenú.

Dušičková oktáva na cintoríne sv. Rozálie

V dňoch od 1.11. do 8.11. sa v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne Rozália budú slúžiť každý deň sv. omše. Na sviatok Všetkých svätých sa sv. omša začne o 15:15 a bude spojená s pobožnosťou za zomrelých. Od štvrtka 2.11 do soboty 4.11. budú sv. omše o 16:00. V nedeľu 5.11. bude sv. omša o 15:15 – tá je obetovaná za zosnulých v predošlom mesiaci, za našich zosnulých farníkov, za všetkých zosnulých pochovaných na cintoríne sv. Rozálie ako aj za tých, na ktorých si pri sv. omši veriaci spomenú. V pondelok až stredu 6.11. – 8.11. bude sv. omša o 16:00.