Stretnutie manželov

V pondelok 06. februára bude po sv. omši o 18:30 hod pravidelné stretnutie manželských párov vo farskom kostole, srdečne pozývame.

Pridaná nedeľná sv. omša

Z dôvodu konania farského plesu bude výnimočne pridaná sv. omša v nedeľu 05. februára o 18.00 hod vo farskom kostole.

Celodenná adorácia

V piatok 03. februára bude celodenná adorácia vo farskom kostole, od 9.00- 18.00 hod. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa zapísal na konkrétny čas na hárok na nástenke v kostole.

Adorácie počas prvopiatkového týždňa budú v pondelok, utorok od 17.15 – 18.00 a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

Vo štvrtok 02. februára slávime sviatok Obetovania Pána, známy aj ako Hromnice. Sväté omše budú v kaplnke sv. Rozálie o 16.00 hod a vo farskom kostole o 18.00 hod.

Sviatok Obetovania Pána si spájame s hromničnou sviečkou, ktorú nám kňaz v tento deň požehná pri svätej omši. Jej význam si ľudia najčastejšie vysvetľujú ako ochranu pred búrkou alebo inými nebezpečenstvami. Hromničná sviečka však nie je nejakým samostatným nástrojom na ochranu človeka. Jej plameň nám má pripomínať predovšetkým potrebu byť v Božej milosti a dôvere v Božiu lásku k človeku. Potom svetlo viery osvecuje pokojom a radosťou z Božej prítomnosti aj tie najťažšie chvíle v pozemskom putovaní ľudského života a dáva im zmysel vzhľadom na konečné a trvalé dobro človeka.

foto: kolbeweb.sk

Miništrant mesiaca

Od februára rozbiehame v našej farnosti akciu pre chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť do služby miništrantov pri sv. omšiach. Vítaní sú všetci – malí, mladí i starší; skúsení i nováčikovia. V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas januára môžete zapísať. Od februára budete zbierať nálepky za každú sv. omšu, na ktorej budete miništrovať. Posledný deň mesiaca sa vyhlási „Miništrant mesiaca“- ten, ktorý bude mať najviac nálepiek za službu na sv. omšiach. A možno bude aj malá odmena 🙂 Tešíme sa na vás!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Dávame vám do pozornosti Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa na severnej pologuli koná v tradičnom termíne 18. – 25. januára. Tému na rok 2023 Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17) vybrala a pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických.

Termín konania navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

„Tým, ktorí sa chcú modliť v súkromí, poslúži tento materiál ako pomôcka pri premýšľaní o modlitebných úmysloch. Môžu mať na pamäti to, že tvoria spoločenstvo s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi,“ uvádza materiál, ktorý v slovenskom preklade v plnom znení prináša Konferencia biskupov Slovenska na svojej stránke kbs.sk.

V rámci slávenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa budú konať rôzne podujatia; v Košiciach sa bude sláviť dňa 23. januára 2023 Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov. Organizuje ju Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach, začiatok je o 18.00 hod. Texty, ktoré v nej zaznejú, sú inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša. Viac info na ekumenake.rimkat.sk.

zdroj: www.kbs.sk, www.ekumenake.rimkat.sk

3. ročník Farského plesu

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja vás srdečne pozýva na 3. ročník Farského plesu, ktorý sa uskutoční 04. februára 2023 v Spoločenskej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov. Oficiálny začiatok plesu je o 18.00 hod. Hudobne večer zastreší DJ Ondrej a hostia. Cena vstupenky je 50 eur. Výťažok zo vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného centra.

Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Puškára na tel. čísle 0903 215 465. Viac info na plagáte.

Tešíme sa na vašu účasť a spoločne strávený čas pri dobrej hudbe, jedle a skvelej zábave!

Prišli ku vám koledníci…

„Prišli ku vám koledníci, šťastie zdravie vinšovať, otvárajte dvere srdca, nebudete ľutovať.

Zvestujeme vám dobrú novinu: „Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“

   Myšlienka koledovania v našej farnosti vznikla pri jednom rozhovore a nakoniec sa vďaka Bohu preniesla do skutočnej realizácie 🙂 Aj keď to na začiatku vyzeralo, že budem koledovať sama s pánom kaplánom, nakoniec sa nám podarilo vytvoriť krásnu skupinku s krásnymi deťmi a ešte krajším programom, ktoré nieslo posolstvo príchodu Dieťaťa – nášho Spasiteľa na túto zem.

Chcem poďakovať v prvom rade rodičom, ktorí boli motivátormi pre deti a ktorí ochotne čakali svoje ratolesti počas nacvičovania. Samotným deťom Linde, Naďke, Maruške, Marekovi, Anežke, Aničke a Zuzanke, za ich ochotu a obetu, ktorú priniesli, aby mohli ľuďom dobrej vôle zvestovať radostnú správu: „že sa narodilo Ďieťa v meste Betleme.“

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás u seba doma prijali – za vašu milú spätnú väzbu, darčeky, príspevky na pastoračné centrum a lásku akou ste prijali nielen nás, ale samého Ježiska vo vašich príbytkoch. Bol to nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých krásny, nezabudnuteľný zážitok.

V neposlednom rade ďakujeme ochotnému ockovi Peťovi za plagát a pomoc, vďaka ktorej nás spolu s pánom kaplánom prevážali autami. Vďaka patrí aj Vám pán kaplán, za Vašu všetku pomoc, čas a duchovnú podporu nielen počas prípravy a nácvikov, ale aj počas koledovania.

„Za tie dary, čo ste dali, pekne ďakujeme,

veselé a hojné sviatky všetkým vinšujeme.

Za vašu štedrosť nech vás Pán Boh bohato odmení,

a náš pastoračný dom nech je čoskoro postavený.“

S vďakou v srdci

Lucia Križalkovičová

P.S. Radosť, akú sme mali z koledovania si môžete pozrieť v galérii 🙂