Večeradlo s Pannou Máriou

V sobotu 04. mája o 17:00 hod pozývame členov ružencového spoločenstva a všetkých ctiteľov Panny Márie na každomesačné mariánske večeradlo a výmenu tajomstiev vo farskom kostole. Nasleduje svätá omša o 18:00 hod.