Obetovanie Pána – Hromnice

V piatok 02. februára je sviatok Obetovania Pána, sv. omše budú o 16:00 hod v kaplnke sv. Rozálie a o 18:00 hod vo farskom kostole. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať „hromničné sviece„- môžete si ich zakúpiť aj v kostole za príspevok 2 eurá, ktorým podporíte výstavbu nášho pastoračného centra.