Jesenné kántrové dni

Jesenné kántrové dni sú tohto týždňa v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.