Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V nedeľu 04. júna o 10:00 hod budú mať v našom farskom kostole deti našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Zahrňme ich do svojich modlitieb.