Rozlúčka s emeritným o. arcibiskupom Alojzom Tkáčom

V utorok 23. mája 2023 nás vo veku 89 rokov navždy opustil košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 30. mája o 10.30 hod v Dóme sv. Alžbety. Na obradoch sa môže zúčastniť aj verejnosť – pred katedrálou bude umiestnená obrazovka so živým prenosom. Kondolenčná kniha je v katedrále od 24. mája a rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. mája od 10.00 hod do 20.00 hod v Dóme sv. Alžbety.

S otcom arcibiskupom Tkáčom sú spojené aj začiatky nášho farského kostola na Podhradovej – práve o. arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi vďačíme za posvätenie miesta, na ktorom sa začala výstavba nového rímskokatolíckeho kostola zasväteného sv. Ondrejovi, apoštolovi, a to dňa 26.11.1995 za účasti mnohých veriacich. Neskôr, dňa 12.07.1997 sa uskutočnila konsekrácia chrámu o. arcibiskupom Tkáčom a náš kostol sa stal filiálkou Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Modlime sa za spásu jeho duše, odpočinutie večné daj mu Pane!