Celodenná adorácia

V piatok 03. februára bude celodenná adorácia vo farskom kostole, od 9.00- 18.00 hod. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa zapísal na konkrétny čas na hárok na nástenke v kostole.

Adorácie počas prvopiatkového týždňa budú v pondelok, utorok od 17.15 – 18.00 a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.