Vianočné koledovanie

V pondelok 19. decembra bude o 18:30 hod stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do vianočného koledovania 26. decembra (plagát na nástenke v kostole).

Pridajte sa k nám, aby sme spolu potešili druhých a priniesli im radostnú zvesť do ich domovov 🙂

Kto má záujem prijať detských koledníkov vo svojom príbytku 26. decembra, môže sa zapísať do zoznamu v sakristii do 21.12.2022.