November – mesiac sv. Ondreja

V mesiaci november slávi svoj sviatok patrón našej farnosti, sv. Ondrej. Z tohto dôvodu mu práve v tieto dni chceme venovať viac pozornosti, úcty a skrze modlitby ho prosiť o pomoc pre naše rodiny, blízkych a celú farnosť.

Pozývame vás k spoločnej modlitbe litánií k sv. Ondrejovi pred začiatkom sv. omší počas celého novembra. Deväť dní pred jeho sviatkom, ktorý budeme sláviť 30.11.2022, sa začneme modliť novénu a požehnáme olej.

Odpustovú slávnosť budeme sláviť v nedeľu 27. novembra o 10.00 hod.

Nech nám sv. Ondrej pomáha v našich snahách, aktivitách a v našej službe pre farnosť a celé mesto!