Svätá omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

V posledný pondelok mesiaca, 31. októbra, bude v našom farskom kostole svätá omša o 18.00 hod, pri ktorej sa budeme modliť za uzdravenie tela i duše pre nás a našich drahých a na záver bude udelené pomazanie olejom sv. Ondreja. Táto svätá omša bude už z nasledujúceho sviatku Všetkých svätých. Srdečne vás pozývame!