V októbri s modlitbou sv. ruženca

V mesiaci október sme pozvaní k intenzívnejšej modlitbe sv. ruženca. Zároveň je pri tom možné získať úplné odpustky, a to pri modlitbe ruženca v kostole, kaplnke alebo rodine či nábožnom združení. Stanovuje sa pomodliť päť desiatkov ruženca, nábožne rozjímať o tajomstvách a pri verejnom recitovaní je potrebné vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Okrem toho je podmienkou sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu, aj ľahkého.

Vo farskom kostole je spoločná modlitba sv. ruženca v pondelky, utorky, štvrtky a piatky o 17:30 hod.