Naša farnosť má prvú členku zasvätených panien

V sobotu 01. októbra 2022 sme po prvýkrát v našej farnosti boli svedkami krásnej slávnosti – členka nášho farského spoločenstva Helenka Eliášová v tento deň v Kaplnke sv. Michala prijala svoje panenské zasvätenie Bohu.

Pri svätej omši, ktorej predsedal pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč, vstúpila do stavu zasvätených panien – Ordo virginum. Slávnosti sa zúčastnili pozvaní kňazi z diecézy, medzi nimi aj náš pán farár Marek Ondrej a pán kaplán Michal Bodnár, ktorí zároveň koncelebrovali túto sv. omšu. Medzi prítomnými boli tiež ostatné zasvätené panny našej diecézy, rodinní príslušníci, priatelia a známi Helenky a medzi gratulantmi boli aj naši farníci z Podhradovej.

Stav zasvätených panien je jednou z foriem zasväteného života, v ktorej kandidátka vyjadruje predsavzatie užšie nasledovať Krista a biskup ju zasvätí Bohu pri liturgickom obrade a odovzdáva ju službe Cirkvi. Stav zasvätených panien nemá svojho zakladateľa či zakladateľku, je ňou samotná Cirkev. Ide o najstarší spôsob zasvätenia v Cirkvi -je známy už od čias apoštolov. Zasvätená panna nevstupuje do žiadneho nového spoločenstva, tým zostáva diecéza, do ktorej patrí. / zdroj: ordovirginum.webnode.sk

V mene našich duchovných otcov a celého nášho farského spoločenstva Helenke srdečne blahoželáme k jej vykročeniu na novú duchovnú cestu a vyprosujeme jej ochranu a pomoc Nebeskej Mamy a veľa požehnania od Pána do jej služby druhým!